Blekinge Bioprodukter AB

Naturgödselprodukter

för hela trädgården och lantbruket

Gödseln är hygieniserad, torkad och pelletrerad och kommer från slaktkycklingar uppfödda inomhus i Sverige. Gödseln är behandlad enl. Jordbruksverkets krav. Kan även användas för ekologisk odling. Gödseln är ett allsidigt gödselmedel och innehåller alla nödvändiga näringsämnen i goda proportioner. Är ett utmärkt grundgödselmedel till golfbanor.

Analys:

Torrsubstans                      88,1%

Mullhalt                             93,8% av ts

Kväve, N enl. Kjeldahl       4,2% av ts

Total-fosfor, P                    1,9% av ts

Total-fosforsyra, P205       4,2% av ts

Total-kalium, K                  3,2% av ts

Total-kali, K20                   3,3% av ts

Total-kalsium, Ca               3,3% av ts

Mangan, Mn, mg/kg ts (enl. jordmetoden) 79

Koppar, Cu mg/kg ts (enl. jordmetoden) 11

Bor, B mg/kg ts (enl. jordmetoden)

Säljes i 50 lit. säck, 15 lit. säck, storsäck (ca 800 kg) eller önskad storlek.

 

Vi förpackar och säljer även benmjöl och blodmjöl.

Blekinge Bioprodukter AB kan också tillverka och förpacka gödselmedel enl. Era recept och önskemål och legopacka färdigvara som t.ex. fågelfrö eller bränslepellets i plastsäckar från 5 hg upp till storsäck a 800 kg.

 

Vill Ni veta mer om innehåll, analyser, spridningsmängd för olika växter och priser, ring Lars Sjöbohm eller skriv eller faxa och tala om vilka Ni är och vad Ni är intresserade av så hör vi av oss.

 

Blekinge Bioprodukter AB

Skärpingevägen 46

375 91 Mörrum

tel. 0454-53014, 0730-612189

fax. 0454-53142